Dezvoltare resurse umane

Dezvoltare resurse umane

   Dezvoltarea mediului de afaceri din România este imposibilă fără dezvoltarea resurselor umane. Pentru activitatea unei societăţi comerciale, cel mai important este nivelul de calificare şi instruire şi competenţa operatorilor activi ai liniilor de producţie, sau executanţilor serviciilor. Obiectivul general este de a dezvolta un capital uman competent şi productiv plasat pe o piaţă dinamică a muncii. Din punctul de vedere a firmelor autohtone, Programul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane înseamnă de fapt o suită de programe personalizate de formare a angajaţilor, finanţate cu bani europeni, organizate la sediul firmei, sau la alte locaţii externe cu ajutorul unor formatori profesionali.

Obiectivele specifice POSDRU

 • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv educaţia superioară şi cercetarea;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
 • Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;
 • Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusive persoanelor din zonele rurale;
 • Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă;
 • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie pe piaţa muncii.


Proiectele finanţate prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane se împart în 3 mari categorii: •

 • proiecte strategice: Proiectele strategice sunt proiecte naţionale, care se implementează în mai multe regiuni, implică grupuri ţintă şi au o valoare mare (între 500.000 - 5.000.000 Euro). Proiectele strategice sunt de tip non-profit.
 • proiecte grant: Proiectele grant sunt proiecte regionale, care se implementează într-o singură regiune şi au o valoare mai mică (între 50.000 - 500.000 Euro). Proiectele vizează diferite teme structurate pe mai multe axe prioritare, de exemplu: incluziune socială, măsuri active de ocupare, formare profesională continuă. Proiectele de tip grant sunt non-profit.
 • proiecte "ajutoare de stat": Proiectele de tip "ajutor de stat" sunt lansate în special pentru întreprinderi şi acoperă activităţi de formare profesională care se adresează unor grupuri ţintă care nu sunt definite general, ci prin apartenenţa la o anumită firmă.


De reţinut!

 • Obiectivul proiectului trebuie să fie dezvoltarea resurselor umane în proiectele non-profit grupul ţintă trebuie definit general
 • Cheltuieli eligibile: cheltuielile curente şi recurente de administrare a proiectului, salarizarea personalului, deplasări, delegaţii, cazarea şi transportul participanţilor
 • Cheltuieli de tip investiţii sunt eligibile în limita a 10% a proiectului: proiectoare, laptopuri, amenajare birouri.