POP II.2 - ACVACULTURA POP. II.2

Lansare estimativa: 15 iulie 2016
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Acvacultura si pescuit
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați, peste 250 angajați
Cifra de afaceri: sub 2 milioane euro, 2-10 milioane euro, 10-50 milioane euro, peste 50 milioane euro
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari, start-up, ONG
Zona investitiei: rural, urban
Profit: Nu
Vechime: Sunt eligibile si societatile nou infiintate
Intensitate finantare: 30%-50%
Valoare finantare: 0 - 2.000.000 euro
Valoarea finantarii: 5.000 Euro – 2.000.000 Euro
Alocare financiara: 77.479.324 Euro
Intensitatea finantarii
IMM: 50%
Intreprindere mare: 30%


Cheltuieli eligibile
1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
2.Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
3.Proiectare si asistenta tehnica;
4.Investitia de baza inclusiv cheltuieli pentru achizitia de constructii;
5.Cheltuieli cu echipa de implementare;
6.Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste;
7.Cheltuieli pentru construirea de noi ferme de acvacultura;
8.Cheltuieli pentru modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare construirea si modernizarea statiilor de reproducere;
9.Cheltuieli cu achizitia de echipamente pentru indepartarea malului sau menite sa previna depunerea malului;
10.Cheltuieli cu achizitia de unelte de pescuit;
11.Cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni pentru furaje, recoltarea si transportul pestelui;
12.Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si instalatii pentru producerea furajelor;
13.Cheltuieli pentru construirea si dotarea de microunitati de procesare cu conditia ca materia prima sa provina din productie proprie;
14.Cheltuieli pentru construirea sau amenajarea unui centru de vanzare direct catre consumatorii finali;
15.Cheltuieli pentru realizarea /amenajarea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste prin investitii noi sau adaptarea/modernizarea unor cladiri existente;
16.Cheltuieli pentru realizarea de drumuri si platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura;
17.Cheltuieli pentru constructia si / sau modernizarea depozitelor de furaje;
18.Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;
19.Cheltuieli cu amenajarea de standuri si pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv;
20.Cheltuieli cu achizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa;
21.Cheltuieli pentru investitii necesare pescuitului recreativ-sportiv pe ambarcatiuni;
22.Cheltuieli pentru restaurant cu specific pescaresc pe raza orasului sau comunei unde se afla unitatea de acvacultura;
23.Cheltuieli pentru amenajarea spatiilor de cazare in interiorul fermei in legatura cu pescuitul recreativ-sportiv;
24.Cheltuieli pentru realizarea de marcaje de orientare si de promovare  a turismului pentru pescuitul recreativ sportiv;
25.Cheltuieli pentru amenajarea unor spatii pentru activitati educationale;
26.Cheltuieli necesare desfasurarii de activitati educative care privesc pescuitul;
27.Cheltuieli necesare realizarii de tabere tematice pentru copii in zone de pescuit;
28.Cheltuieli pentru construirea de observatoare in vederea studierii pasarilor active;
29.Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul pestelui viu, proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarii cu materii prime care foloseste pentru activitatea de acvacultura;
30.Cheltuieli pentru achizitionarea de tehnologii si know-how;
31.Cheltuieli pentru achizitionarea de masini utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura;
32.Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si utilaje pentru mentinerea si monitorizarea in conditii optime a biomediului acvatic;
33.Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si instalatii pentru colectarea si gestionarea deseurilor din unitatile de acvacultura;
34.Cheltuieli cu achizitionarea de software si sisteme de monitorizare;
35.Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiei pentru perioada de implementare a proiectului;
36.Cheltuieli pentru investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
37.Cheltuieli cu auditarea proiectului;
38.Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
39.Cheltuieli privind taxele;
40.Cheltuieli bancare de deschidere si de administrare a conturilor;
41.Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS 2014.
Nu sunt eligibile!
1.Dobanda la datorie
2.Cheltuieli cu achizitia de terenuri cu sau fara constructii care depasesc limitele prevazute la art. 69 alin. 3lit. B) din regulamentul UE nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului;
3.Cheltuieli aferente activitatilor prevazute la art. 11 din Regulamentul UE nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;
4.Amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
5.Cheltuieli efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul Solicitantului;
6.Cheltuieli efectuate de solicitant in regie proprie;
7.Costul achizitionarii de bunuri/echipamente de ocazie.