POIM 6.4 - CREŞTEREA ECONOMIILOR ÎN CONSUMUL DE ENERGIE PRIMARĂ PRODUSĂ IN SISTEME DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ

Lansare estimativa: 01 iulie 2016
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Energie
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați, peste 250 angajați
Cifra de afaceri: -
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari
Zona investitiei: rural, urban
Profit: -
Vechime: -
Intensitate finantare: 60% - 80%
Valoare finantare: -
Valoarea finantarii: max. 6.000.000 euro

Intensitatea finantarii

- 80% pentru intreprinderi mici
- 70% pentru intreprinderi mijlocii
- 60% pentru intreprinderi mari

Solicitanti eligibili
- Societatile comerciale din industrie care inregistrează consumuri energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an.
   
- Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care inregistreaza consumuri energetice de peste200 tep/an si care poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000 h/an.
Tipuri de activitati eligibile
- Achizitionarea de instalatii/echipamente pentru constructia/modernizarea unitatilor de cogenerare de inalta eficienta ale intreprinderilor din industrie.
- Constructii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de productie a energiei prin cogenerare
Atentie! Alte activitati / echipamente decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea implementarii sistemelor de cogenerare de inalta eficienta, in conformitate cu OS 6.4.