POIM 6.1 - CREŞTEREA PRODUCŢIEI DE ENERGIE DIN RESURSE REGENERABILE MAI PUŢIN EXPLOATATE (BIOMASĂ,BIOGAZ,GEOTERMAL)

Lansare estimativa: 01 iulie 2016
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Energie
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați
Cifra de afaceri: -
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari
Zona investitiei: rural, urban
Profit: -
Vechime: Sunt eligibile si societatile nou-infiintate
Intensitate finantare: 60% - 80%
Valoare finantare: -
Valoarea finantarii
Max. 15.000.000 euro

Intensitatea finantarii
  • 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderiși întreprinderile mici;
  • 70% din costurile eligibile ale proiectului, pentruîntreprinderile mijlocii;
  • 60% din costurile eligibile ale proiectului, pentruintreprinderile mari.
  • 98% Unitatiadministrativ-teritoriale
Solicitanti eligibili

 - Unitati administrativ teritoriale
 - Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
 - Societati comercialeActivitati eligibile
- Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului
- Executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului
- Executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului
- Organizare de santier
- Lucrari de racordare la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare
- Reteaua de transport si distributie a energiei termice (reteaua termica) pana la punctul de delimitare
- Pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentatiei de atribuire, obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordului de mediu, etc) ; managementul proiectului ; auditul proiectului; actiuni de promovare a proiectului- numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.