PNDR 4.2a - Procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Data lansarii: -
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Agricultura si industria alimentara
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați, peste 250 angajați
Cifra de afaceri: sub 2 milioane euro, 2-10 milioane euro, 10-50 milioane euro, peste 50 milioane euro
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari
Zona investitiei: rural, urban
Profit: -
Vechime: -
Intensitate finantare: 50%
Valoare finantare: -

Intensitatea finantarii: 

1. Intreprinderi micro și mici -  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

·  600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar;
·  900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare);

2. Intreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara adepasi:

· 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc laun lant alimentar integrat; 
· 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc total un lantalimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare sicomercializare).

3. Intreprinderimari -intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

· 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

· 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lant alimentar integrat (colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare).


Activitati eligibile:

1. infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE 

2. infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare 

3. producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie 

4. actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing) 

Investitii in active necorporale:

1. organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului 

2. achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului 

3. achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a  proiectului