PNDR 6.4 - CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Lansare estimativa: 01 iunie 2017
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Achizitie utilaje si echipamente, Constructii industriale, Dezvoltare IT, Energie, Standarde internationale, Agroturism, Laboratoare de incercari si etalonari
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați
Cifra de afaceri: -
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici
Zona investitiei: rural
Profit: -
Vechime: Sunt eligibile firmele start (infiintate in anul depunerii)
Intensitate finantare: 70%- 90%
Valoare finantare: 0-200.000 euro

Intensitatea sprijinului este 70% si se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

 -pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale,sanitar-veterinare si agro-turism;

 -pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole 

Investitii eligibile:

a. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:

 -Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie sicarton;

 -Fabricarea produselor chimice si farmaceutice.

b. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati tradtionale neagricole – olarit, brodat, prelucrarea manuala afierului, lanii, lemnului, pielii, etc)

c. Investitii legate de furnizarea de servicii:

 -Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

 -Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;

 -Servicii de consultanta, contabilitate, audit;

 -Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;

 -Servicii tehnice, administrative, etc.

d.  Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica, proiecte de activitati de agrement;

e. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii

Costurieligibile specifice:

a. constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor

b. achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing, de: utilaje, instalatii si echipamente noi;

c. investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software siachizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci, etc.

ATENTIE! 

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul sub-masurii sunt:

- Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice, etc.)

- Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)

- Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica)