PNDR 6.2 - SPRIJIN PENTRU INFIINTARE DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE

Lansare estimativa: 01 iunie 2017
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Achizitie utilaje si echipamente, Constructii industriale, Dezvoltare IT, Energie, Standarde internationale, Agroturism, Laboratoare de incercari si etalonari
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați
Cifra de afaceri: -
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici
Zona investitiei: rural
Profit: -
Vechime: Sunt eligibile firmele start (infiintate in anul depunerii)
Intensitate finantare: 100%
Valoare finantare: 0-200.000 euro

Evaluarea proiectelor depuse se face in functie de: 

-praguri de calitate lunare (punctaj). 
Acestea urmeaza sa fie publicate la lansarea sesiunii 2 a sub-masurii.

 Valoarea finantarii acordate:

 50.000-70.000 euro


Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.Toate cheltuielile propuse prin Planul de Afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Sub-masura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” are ca scop in special, crearea de noi activitati neagricole pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural.

Submasura vizeaza:

-diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderisi intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor sicrearea de locuri de munca in spatiul rural;

- incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul submasurii sunt:

 a)Activitați de producție (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie și carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitați de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasa- ex.: fabricare de peleți);

b)Activitați meșteșugarești (ex: activitați de artizanat și alte activitați tradiționale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

c)Activitați turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publica);

d) Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice,consultanța, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informației și servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).