PNDR 4.2 - Sprijin pentru investitii in procesarea si marketingul produselor agricole

Lansare estimativa: 20 mai 2016
Data inchiderii: 30 octombrie 2015
Domeniu de finantare: Agricultura si industria alimentara
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați, peste 250 angajați
Cifra de afaceri: -
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari, PF, start-up
Zona investitiei: rural, urban
Profit: Pentru solicitantii care au vechime, trebuie profit din exploatare (inclusiv 0) in anul precedent depunerii proiectului
Vechime: Sunt eligibile firmele start (nou infiintate)
Intensitate finantare: 50%
Valoare finantare: 0 - 3.000.000 euro

Cheltuieli eligibile:

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;

Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare(materie prima /produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);

Constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;

Achizitionarea, inclusiv in leasing  de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/saucomercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;

Cheltuieligenerate de imbunatațirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde* impuse de legislația europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;

Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. etichetare, ambalare);

Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;

Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;

Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, in limita a 5.000 euro:

- infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;

- etichetarea (crearea conceptului)

- creare marca inregistrata/brand

-cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor

Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului.

Nu sunt eligibile:

Cheltuielile generate de productia de biocombustibili si peleti;

Cheltuielicu achizitionarea de cladiri;

Cheltuielile aferente investitiilor pentru unitati de ecarisaj.

Cheltuielilecu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”

Productia si comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul national desprijin al Romaniei in sectorul vinicol 2014-2018