POC 2.2.1 - Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Lansare estimativa: 30 iunie 2015
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Dezvoltare IT, Cercetare-dezvoltare
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați
Cifra de afaceri: sub 2 milioane euro, 2-10 milioane euro, 10-50 milioane euro
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii
Zona investitiei: rural, urban
Profit: N/A
Vechime: N/A
Intensitate finantare:
Valoare finantare: 0-200.000 euro

Beneficiari eligibili: 
  - Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania. 
 - Consortii (parteneriate)de intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania. 

CAEN eligibil: 
2611- Fabricarea sub ansamblurilor electronice (module) 
2612- Fabricarea altor componente electronice 
263 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
620 – Activitati de servicii in tehnologia informatiei 
721 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

Tipuri de investitii: 
Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC 
Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international 

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin: 
- Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale 
- Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala 
- Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor - Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale