POS MEDIU axa 1 - POS MEDIU axa 1 - Sector apa / apa uzata [2007-2013]

Data lansarii: -
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Protectia mediului
Nr de angajati: -
Cifra de afaceri: -
Forma organizatorica: -
Zona investitiei: rural, urban
Profit: -
Vechime: -
Intensitate finantare:
Valoare finantare: -

Conditii de eligibilitate:

Forma organizatorica a solicitantului:

 • Operator Regional - societate comerciala pe actiuni cu capital integral al unitatilor administrative teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara care asigura implementarea proiectelor de investitii de interes regional specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitati publice, promovate de unitatile administrativ-teritoriale asociate;
 • Operatorii Regionali si Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara vor functiona respectand regulile stabilite prin jurisprudenta Curtii Europene de Justitie si solicitate de CE in contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura exceptie acceptata de la legea achizitiilor publice.

Intensitatea finantarii:

 • Maxim 100%.

Activitati eligibile:

 • Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea, statiilor de tratare a apei potabile, a rezervoarelor de apa si a surselor de apa potabila;
 • Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea retelei de alimentare si distributie a apei potabile, inclusiv bransamentele amplasate in domeniul public, precum si constructiile civile aferente retelei;
 • Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea retelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv racordurile amplasate in domeniul public, precum si constructiile civile aferente retelei;
 • Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea statiilor de epurare a apei uzate (inclusiv treapta tertiara);
 • Constructia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitatilor de tratare a namolului din statiile de epurare a apei uzate;
 • Constructia/reconstructia cladirilor conexe dimensionate in conformitate cu normele in vigoare (standarde, STAS-uri);
 • Demolarile si lucrarile aferente asupra drumurilor publice, atunci cand sunt determinate de investitii in infrastructura de apa, cu conditia sa fie necesare ca rezultat imediat al lucrarilor de excavare asupra drumului. Structurile demolate trebuie reconstruite si aduse la stadiul initial;
 • Construirea/reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv de contorizare a consumului de apa, de analiza si evaluare a stadiului calitatii si cantitatii apelor de suprafata si subterane, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, inclusiv echipamente de intretinere a sistemelor;
 • Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiilor, a celorlalte faze de proiectare, a documentatiilor pentru achizitii, consultanta pentru management, si supervizare necesare implementarii proiectelor;
 • Publicitatea proiectului.

Atentie!

 • Unitatile administrativ teritoriale exercita, prin asociatie (ADI), asupra operatorului regional, un control similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii si o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional in aria proiectului;
 • Operatorul regional isi desfasoara activitatile din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru autoritatile publice asociate in ADI;
 • Operatorul regional trebuie sa fie detinut in totalitate de catre unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusa, atat la infiintare cat si pe toata durata existentei contractului de delegare.