Comert 2017 - Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Lansare estimativa: 15 aprilie 2017
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Achizitie utilaje si echipamente, Dezvoltare IT, Standarde internationale
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați
Cifra de afaceri: sub 2 milioane euro, 2-10 milioane euro, 10-50 milioane euro
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii
Zona investitiei: rural, urban
Profit: Profit din exploatare 2016
Vechime: Cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii
Intensitate finantare: 90%
Valoare finantare: 0-200.000 euro

Conditii de eligibilitate:

 • Codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat de cel putin 3 luni la data completarii on-line a planului de investitii atat pentru sediul social, cat si pentru punctele de lucru la care solicita finantarea.
 • Vechime cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii

Activitati eligibile:

 • achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);
 • achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achizitionare de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achizitionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
 • achizitionarea de electro si motostivuitoare;
 • investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • achizitionarea de mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane, in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul;
 • certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor); OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
 • achiziţionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare 13.  promovarea on line a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, pe suport hartie si pe suport electronic;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (singura activitate/cheltuiala eligibila care poate fi efectuata inainte de semnarea contractului de finantare.

Atentie!

 • furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, inregistrate sa-si desfasoare activitatea in Romania, avand ca activitate principala si autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70;
 • furnizorii de servicii de consultanta nu pot avea si calitatea de aplicanti in cadrul prezentului Program;
 • beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 3 ani, si sa cesioneze toate drepturile pe care le va dobandi in temeiul asigurarii catre acestea;
 • decontarea se face intr-o singura transa pentru toate activitatile;
 • nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici care au primit,cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscaliprecedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro.