POC 1.2.1 - Sectiunea D - Proiecte CDI pentru pentru intreprinderi nou-inființate inovatoare

Data lansarii: 27 mai 2015
Data inchiderii: 11 august 2015
Domeniu de finantare: Achizitie utilaje si echipamente, Dezvoltare IT, Cercetare-dezvoltare, Laboratoare de incercari si etalonari
Nr de angajati: 0-9 angajați, 10-49 angajați, 50-249 angajați, peste 250 angajați
Cifra de afaceri: sub 2 milioane euro, 2-10 milioane euro, 10-50 milioane euro, peste 50 milioane euro
Forma organizatorica: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari
Zona investitiei: rural, urban
Profit: profit din exploatare
Vechime: Sunt considerate intreprinderi nou-infiintate, intreprinderile mici necotate pe o perioada de pana la cinci ani de la inregistrarea lor, care nu au distribuit inca profituri și care nu s-au format printr-o fuziune
Intensitate finantare:
Valoare finantare: 0 - 2.000.000 euro

Conditii de eligibilitate:

Activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.    
Activitatea de CD poate sa nu existei in obiectul de activitate al intreprinderii.

Intensitatea finantarii:  100%


Activitati eligibile:
a) Activitatile de cercetare industriala: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda/sistem/ tehnologie/ serviciu nou sau substantial imbuntatit.

b) Activitatile de dezvoltare experimentala: dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite.

c) Activitati de inovare:

- obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;

- detasarea de personal cu inalta calificare;

- servicii de consultanta in domeniul inovarii: servicii de consultanta, asistenta in ceea ce priveste transferul de cunostinte, achizitia, protectia si valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin;

- servicii de sprijinire a inovarii pentru: inchirierea de spatii de lucru, acces la banci de date si biblioteci tehnice, studii de piata, utilizarea de laboratoare pentru testari/experimentari, etichetarea, testarea si certificarea calitatii;

- inovare organizationala;

-inovare de proces.

d) Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii vor consta in principal in: 

  • achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv. Max. 50% din valoarea totala eligibila a proiectului poate fi alocata acestor activitati din care max. 10% din valoarea totala eligibila pentru achizitia de active necorporale.
  • achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv altele decat cele initiale pentru eligibilitatea aplicatiei (brevete, licențe).
  • activitati de realizare (si comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, din care pot face parte de exemplu, urmatoarele activitati:

- elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare, etc ;

-pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize etc);

-revizuirea documentatiei tehnice de introducere infabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare, etc;

-punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare (executarea si/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot;

- exploatarea rezultatului cercetarii /obiectului inventiei prin realizarea lui pe scara larga; (realizarea de servicii noi/semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului/procedeului/ procesului/metodei inovative);


Atentie!
         Activitatile de dezvoltare experimentala și activitatile pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii sunt obligatorii.