PNDR 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri - sesiune deschisa!

Data lansarii: 28 aprilie 2016
Data inchiderii: -
Domeniu de finantare: Agricultura si industria alimentara
Nr de angajati: 0-9 angajați
Cifra de afaceri: sub 2 milioane euro
Forma organizatorica: microîntreprinderi, PF, start-up
Zona investitiei: rural
Profit: Nu
Vechime: Nu se solicita vechime
Intensitate finantare:
Valoare finantare: 0-200.000 euro

Solicitanti eligibili:
 - Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 dinR(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
 - Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier insensul art. 2 din R(UE) 1305/ 2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie. 

Valoarea finantarii: 
 - 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. și 50.000 SO 
 - 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. și 29.999 SO

Cheltuielile eligibile: 

 - cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucrusi activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva conditiilorprivind cheltuielile neeligibile.

Atentie!
 - exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000SO; 
 - exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica; 
 - exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor –ANSVSA 

Conditii minime obligatorii: 
 - sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilormici; 
 - detine competente si aptitudini profesionale 
 - prezinta un Plan de Afaceri 
 - beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr‐o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia 
 - implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului 
 - solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maxi 18 luni