Constructii industriale

Constructii industriale

Majoritatea investiţiilor în producţie necesită dezvoltarea infrastructurii prin extinderea halei existente sauconstruirea de noi hale de producţie.

Construcţiile sunt investiţii de real interes pentru firmele cu activitate de producţie sau servicii.

Investiţiile directe în structurile deja existente, sauînfiinţarea de noi unităţi, sedii, centre logistice este esenţială dinpunct de vedere al dezvoltării întreprinderilor.

Domeniul serviciilor este doar parţial eligibilpentru investiţii în construcţii deoarece numai anumite activităţi deservicii sunt incluse şi doar în mediul rural.

În categoria investiţiilor în construcţii se include şialte domenii cum ar fi: agricultura, industria alimentară, unitaţile deproductie de energie regenerabilă. Orice firmă din domeniul producţiei şi al serviciilorare o sansă mare de a obţine finanţări nerambursabile pentru dezvoltare,astfel poate beneficia de un avantaj major faţă de concurenţă.

De reţinut!
  • Toate tipurile de construcţii trebuie incluse înproiecte de dezvoltare a firmei şi trebuie să conţină şi investiţii întehnologie nouă/ retehnologizare.
  • Imobilul să fie proprietatea solicitantului,concesionată sau închiriată pe termen lung cu drept de investiţie.
  • Proiectul de finanţare trebuie să cuprindă şi planul de construcţie, devize generale şi pe obiect.
  • Construcţiile nu pot fi făcute în regie proprie.