Agricultura si industria alimentara

Agricultura si industria alimentara

   Agricultura şi industria alimentară este domeniul în care s-au accesat cele mai multe finanţări nerambursabile deoarece primele proiecte pre-aderare au avut ca scop principal dezvoltarea sectorului agricol. Chiar şi în prezent se face foarte des confuzie între fondurile europene şi proiectele pre-aderare Phare şi Sapard.
 
   Pentru finanţarea activitătilor agricole şi a celor din industria alimentară există două linii de finanţare importante: una pentru creşterea productivităţii produselor agricole şi a doua pe partea de procesare a produselor agricole. Ambele linii au rol de creştere a valorii adăugate a produselor obţinute din agricultură.

Prin aceste linii de finanţare, solicitantii îşi pot acoperi toate cheltuielile generate de modernizarea şi dezvoltarea activităţilor agricole. Sunt finantări cu o acoperire largă de activităti şi cheltuieli:
 • înfiintare şi/sau modernizare de exploatatii agricole,
 • înfiintare şi/sau modernizare unităti de procesare a produselor agricole sau forestiere,
 • dezvoltare IT pentru managementul întreprinderii,
 • investiţii pentru eficientizare energetică, investiţii pentru protecţia mediului.

Programul Naţional pentru Dezvoltarea Rurală (PNDR) este un program creat special pentru sprijinirea activităţilor agricole, precum şi a altor activităţi de producţie sau prestare servicii în mediul rural. PNDR oferă posibilităţi speciale şi unice în acelaşi timp şi condiţii foarte avantajoase.

De reţinut!

 • Persoanele juridice sau persoanele fizice cu activitate în domeniul agricol şi în domeniul industriei alimentare pot accesa exclusiv aceste fonduri;  
 • Liniile de finanţare din aceste domenii admit o listă vastă de activităţi şi cheltuieli eligibile;
 • Aceste linii de finanţare, prin excepţie, nu solicită vechime de 1 an a solicitantului;
 • În cadrul acestor linii de finanţare, prin excepţie, sunt consideraţi solicitanţi eligibili, pe lângă firme şi alte forme de persoane juridice: persoanele fizice autorizate; întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, în unele cazuri chiar şi persoanele fizice;
 • Solicitantul trebuie să aibă calităţi, competenţe în domeniul agricol, dovedite prin calificări acreditate la nivel naţional - dacă nu dispune de acestea, trebuie să-şi ia angajamentul de ale obţine prin proiect;
 • Se finanţează şi achiziţia de mijloacelor de transport specializate activităţilor de agricultură sau de procesare - industrie alimentară;
 • Nu se finanţează exploataţiile agricole de subzistenţă (exploataţii mici);
 • Activele achiziţionate trebuie să fie noi, nu se admite leasingul.